Przełomowe metody leczenie choroby Parkinsona

Przełomowe metody leczenie choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona znana jest już od początku XIX wieku, kiedy to angielski lekarz James Parkinson jako pierwszy dokładnie opisał jej przebieg i objawy. Do dziś nie wiadomo jednak, co tak właściwie jest jej przyczyną – tymczasem choroba ta jest jedną z najpowszechniejszych schorzeń układu nerwowego, dotykając przede wszystkim osoby po 60. roku życia.

W największym stopniu wpływa na sprawność ruchową chorego, który wraz z postępowaniem choroby ma coraz większe problemy z prostymi czynnościami jak spożywanie posiłków czy zapinanie guzików. Na razie nie istnieje niestety sposób na to, aby zahamować rozwój choroby, lecz lekarze cały czas pracują nad lekami, które będą przynajmniej potrafiły kontrolować objawy tego zwyrodnienia. Największym przełomem było wprowadzenie preparatów lewodopy, co rzeczywiście zmniejszyło śmiertelność wśród chorych i wydłużyło średnią życia.

Poprawę komfortu życia chorego na parkinsonizm można również uzyskać metodą głębokiej stymulacji mózgu.

https://www.tophifi.pl/producenci?producent=yamaha

Marcelina